ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator


Ochrana osobných údajov

ZľavyDnes.sk kladie veľký dôraz na ochranu súkromia svojich používateľov. Prevádzkovateľ, obchodná spoločnosť Elephant Orchestra, s.r.o., IČ: 03272974, so sídlom Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8 (ďalej len "prevádzkovateľ"), sa zaviazal chrániť osobné údaje v súlade so zákonom č 101/2000 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

Naše webové stránky využívajú technológie retargeting externých reklamných systémov. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v týchto reklamných systémoch.

Získavanie informácií

Väčšina obsahu na www.zlavydnes.sk je voľne prístupná bez nutnosti zadávania akýchkoľvek osobných údajov. Na niektorých stránkach môžete byť požiadaní o osobné údaje (emailovú adresu), potrebné na poskytnutie požadovanej služby. Nemáte povinnosť tieto dáta zadávať, ale bez nich nebude možné príslušnú službu poskytnúť.

Použitie informácií

Zadaním udeľujete súhlas na spracovanie emailovej adresy prevádzkovateľom pre účely zasielania zľavových ponúk prevádzkovateľom a pre účely zasielania iných obchodných oznámení prevádzkovateľom. Súhlas udeľujete na dobu neurčitú.

Ochrana osobných údajov

Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení. Späťvzatie súhlasu bude mať za následok zastavenie zasielanie upozornení a obchodných oznámení.

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
Ďalšie informácie môžete nájsť v Informácie o spracovaní osobných údajov ZľavyDnes.sk.Slevový server garantuje: