Ochrana osobných údajov

ZľavyDnes.sk kladie veľký dôraz na ochranu súkromia svojich používateľov. Preto sa zaviazala chrániť osobné údaje v súlade so zákonom č 101/2000 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.
Prístupom a použitím stránok www.zlavydnes.sk vyjadrujete svoj ​​súhlas s postupmi získavania a používania informácií, popísanými v tomto vyhlásení.

Získavanie informácií

Väčšina obsahu na www.zlavydnes.sk je voľne prístupná bez nutnosti zadávania akýchkoľvek osobných údajov. Na niektorých stránkach môžete byť požiadaní o dáta (napríklad emailovú adresu), potrebná na poskytnutie požadovanej služby. Nemáte povinnosť tieto dáta zadávať, ale bez nich nebude možné príslušnú službu poskytnúť.

Použitie informácií

Vaše dáta používame pre poskytovanie požadovaných služieb.

Ochrana osobných údajov

Zaisťujeme bezpečnosť vašich osobných údajov, zabraňujeme ich neoprávnenému zhromažďovaniu či užívaniu. Rešpektujeme a postupujeme v súlade so zákonnými pravidlami upravujúcimi nakladanie s týmito dátami.Slevový server garantuje: